Ģimene

Ģimene ir kā cilvēces šūpulis, no kura iziet paaudze pēc paaudzes. Tā ir vajadzīga katram ­ kā patvēruma, miera un drošības vieta. Ģimenē veidojas vērtību sistēma, saskarsmes prasmes, pieredze turpmākai dzīvei. Ģimene pārmanto dzimtas tradīcijas, garīgās vērtības un veido jaunas.